Bilo šta da čovek čita, on samog sebe čita

Bilo šta da čovek čita, on samog sebe čita.

Béla Hamvas, „Hamvašev Brevijar: Misli Bele Hamvaša” 

Popularni postovi s ovog bloga

Mnoge smo i mnogo voljeli

Trpanjske elegije

Pesma iz meseca maja

Kasno je za ljubav

Neko drugo more

Divlji badem

O Vukovaru s Momom Kaporom