Rusija


Bakićeva ulica već je zaspala
senke se pritajile, svetlost zgusnula
naša tiha soba se tek probudila
naša tiha soba je zatreperila

Ja sam još studirao, ona je radila
noću sam joj čitao A. Fadajeva
nekad bi se čudila mojim pesmama
nije mi dopuštala da se zamaram

Nama nova godina ništa nije donela
kao da se zbunila il' se rugala
nama nova godina ništa nije donela
po nebu smo tražili svetlost Vostoka

Imala je snažnije ruke nego ja
imala je snažnije ruke nego ja
nije mi dopustila da je savladam
nije mi dozvolila da je savladam


Vlada Divljan, „Rusija”


Podržite blog fake poet klikom na neku od reklama, unapred smo zahvalni: