Stanislav Vinaver o Radetu Draincu

Raka Drainac bio je sličan Jesenjinu, ali je umeo da voli, ljubi žene i njihove senke, kao i Žerar de Nerval. Umeo je i pisma da im piše nežna i zanosna - pisma su ga obnažavala. Jesenjin je, ipak, bio samo Rus. Raka Drainac je, pak, i duboko naš i duboko čovečanski. Koliko su naši nadrealisti bili i učevniji i načitaniji, i životno i imovno potkovaniji od Rake! Raka nije umeo dobro da izgovori ni samu reč 'Metafora', u kojoj je bio nenadmašan. Oni su međutim razradili, školski, sve vrste Matafora. A ipak za koliko ih kopalja bije Raka! I sve to samo zato što je u živoj stvarnosti pesme, on bio stvarniji pesnik.
*
Obiđite ga. Posetite mu grob. Čitajte mu pesme.


Stanislav Vinaver
(1954)


Podržite blog fake poet klikom na neku od reklama, unapred smo zahvalni: