Verujem da se najbolje uči pisanju kada se prevodi

Verujem da se najbolje uči pisanju kada se prevodi. Pošto sam se služio najrazličitijim vrstama pisanja, svestan sam kakvu težinu može imati reč da bi se izmenilo ne samo značenje rečenice, nego i ono što se zove registar jedne rečenice ili jednog pasusa. Ako treba da odgovorim šta je reč za pisca, reći ću da je to traženje najmanje jedinice da se uobliči slika. To je moguća definicija koja mi je draga, jer je zvučnost neke reči, ili sinonima, važna. Ako birate reč među sinonimima prema njenoj zvučnosti, ona iz osnova može da izmeni ne samo registar rečenice ili pasusa, nego i čitavih poglavlja.


Danilo Kiš


Podržite blog fake poet klikom na neku od reklama, unapred smo zahvalni: