U životu i ljubavi stalne su jedino sloboda, rast i promenljivost

Kada nekoga volite, ne volite ga sve vreme, na potpuno isti način, u svakom trenutku. Nemoguće je i neiskreno pretvarati se da je to moguće. Ipak, većina nas zahteva i očekuje upravo to. Toliko malo vere i poverenja imamo u plimu i oseku života, ljubavi i partnerskih veza. Bojimo se da se ono što ode nikada neće vratiti. Insistiramo na nepromenljivosti, stalnosti, trajanju i kontinuiranosti, a u životu i ljubavi stalne su jedino sloboda, rast i promenljivost.


Anne Morrow Lindbergh, „Gift from the Sea”


Podržite blog fake poet klikom na neku od reklama, unapred smo zahvalni: