Kako bi bilo strašno kad bi ljudi bili potpuno sigurni da niko nikad neće saznati za njihova zlodjela

(...) kako bi bilo strašno kad bi ljudi bili potpuno sigurni da niko nikad neće saznati za njihova zlodjela. Zaustavlja ih samo strah da će se sve saznati, a nikako savjest. I to nije strah od kazne, već strah od opšteg prezira. Samo što i opšti prezir zavisi od atmosfere i istorijskih okolnosti: čuvari Staljinovih i Hitlerovih logora smrti sigurno se nisu stidjeli svoje službe, dok nisu bili javno osuđeni od svoga naroda i od cijelog svijeta...


Meša Selimović, „Krug”


Podržite blog fake poet klikom na neku od reklama, unapred smo zahvalni: