Reč

Reč je jedini temelj sveta.
Ja sam njen sluga i gospodar.
I mada duh šalje atome
da njuše, pipaju, osećaju, zaista smo

u polju gde smo s bogovima jednaki.
Jezik ne dodiruje ništa što bi
bilo novo. Nema poslednjeg suda,
nema višeg. Vaznesenje je

u koncentričnom, gde je sve što
vidimo i ne vidimo više nego zrno
peska. Zagledanost stvari se čini bliža
ali to nije kriterijum. Ponavljam: stvari

nisu kriterijum. Kriterijum je u nama
samima kao konačno raspuštanje.
Smrt je samo greška u imenovanju
onih kojima je bilo zaklonjeno svetlo.


Tomaž Šalamun, „Reč”

Popularni postovi s ovog bloga

Katolička vera je, kao i svaka vera, krivotvorenje prirode

Béla Hamvas - Najveće istine su lake i proste i čiste i uvek se smeše

Charles Simić - Poezija je odbrana individualnosti

O Andriću

Igor Varga - Ljeto

Igračka vjetrova

Druga pesma o darovima

Ja ne biram ono što imam