Hipertenzijа


Hipertenzijа, rediteljski debi Svetislava Basare, je trаgikomičnа duodrаmа, nа trаgu ``Bаlkаnskog špijunа`` Dušаnа Kovаčevićа. Ovаj komаd donosi аpsurdno-istinitu priču kojа je žаnrovski i stilski usmjerenа kа аpsurdnom, grotesknom i pаrаdoksаlnom humoru.

Predstаvu odlikuju аutentičnost, ironijа, oštrа kritičnost i аngаžmаn, аli bez bаnаlne dnevno-političke аktuelizаcije.

Basara je objasnio da se "Hipertenzija" bavi savremenim i prilično bolnim temama, i bez obzira na to što je napravljena u "jednoj apsurdnoj noti, na malo izmenjen način", ipak prikazuje realnost. 
Prema njegovim riječima, komad se bavi životom u Srbiji posljednjih 20 godina u uslovima povišenog društvenog pritiska, koji je doveo do stvaranja dvije Srbije - jedna koja smatra da je ta hipertenzija posledica opijenosti istorijom i fascinacije istorijskim porazima, dok je druga, pak, uvjerena da nam je hipertenzija nametnuta i da se neprestano nameće iz tajnih centara moći u Vatikanu, Vašingtonu, Briselu.
- Budući da je naša realnost još uvek mešavina mitologije tajnih službi, velikih političkih priča i uličnih viceva, to su u komadu kao ravnopravni segmenti scenske realnosti postavljeni vicevi, aforizmi i opšta mesta patriotskog novinarstva, objasnio je Basara.

Ejdus igra ražalovanog udbaša Mitra Kurduliju, koji sastavlja kraj sa krajem tako što u istom lokalu vodi advokatsku kancelariju i kafanu, dok na zidu drži slike i Aleksandra Rankovića i Svetog Nikole. U lokal po pravni savjet dolazi Igor Furtula (Trifunović), za koga se ispostavlja da je sin Kurdulijinog pokojnog kolege iz "Službe", ali mladić ima savremene, mondijalističke nazore. 

Kroz njihov dijalog, uz mnogo pića, o novijoj srpskoj istoriji i politici, mentalitetu i zavjerama, sa pregršt duhovitih opaski autor plasira i neke paradoksalne ideje. Tako, na primer, Kurdulija tvrdi da je višepartijski sistem uvela "Služba", pre nego što se formira prava opozicija koja bi uklonila komuniste, a ovako su oni na vrijeme zauzeli pozicije u različitim strankama i zadržali sve po starom. 

Ironijom i groteskom Basara zabavlja publiku, ali i nudi materijal za ozbiljno razmišljanje o stvarima koje bi trebalo promjeniti. Naslov predstave, prema tumačenju autora, označava činjenicu da već više od 20 godina živimo u uslovima povišenog društvenog pritiska i da pritom približno polovina Srbije smatra da je hipertenzija posljedica opijenosti istorijom i fascinacije istorijskim porazima, dok je druga polovina uvjerena da nam je pritisak nametnut iz tajnih centara moći u Vatikanu, Vašingtonu, Briselu..."Možda se nekome učini da je autor preterao. Pravo govoreći: bila mi je namera da preteram", zapisao je Basara u programu predstave.


Popularni postovi s ovog bloga

Teofil Pančić - Darko Rundek i Apokalipso, 20 godina

Ivan V. Lalić - Nikad samlji

(Ne)prilagođen

Lordan Zafranović - Ta slika mi se strašno urezala u sjećanje i negdje mi rekla šta je to pisac

Charles Bukowski - Još jedna propala veza

Patti Smith - Sam Shepard, moj najbolji drug

Zuko Džumhur - To je kao neka ljubav koja ne može da se objasni

Ernesto Sabato - Zemlja u kojoj je najveća elektronska komunikacija istovremeno je i zemlja gde je najveća usamljenost ljudskih bića